Zwemvereniging ACZ Halfjaarbericht 2022-H1

Zwemvereniging ACZ Halfjaarbericht 2022-H1

Elk half jaar schrijft de Zwem­ver­e­ni­ging ACZ een half­jaar­be­richt. Dit doen we om terug te blik­ken naar onze pres­ta­ties en finan­ci­ë­le sta­tus te eva­lu­e­ren , maar ook voor­uit te kij­ken naar onze ver­e­ni­ging en diver­se afdelingen.

Hier vind je het Zwem­ver­e­ni­ging ACZ Half­jaar­be­richt 2022-H1