IJsselcup 2022

IJsselcup 2022

Afge­lo­pen zater­dag 29 novem­ber heb­ben een vijf­tal top­zwem­mers (Yar­no, Ave­ry, Vin­ce, Sebas en Thijs) mee­ge­daan aan de IJs­sel­cup 2022 in het Nieu­wer­kerk­se Pol­der­bad. Na een aan­tal jaar van­we­ge coro­na niet geor­ga­ni­seerd, was het weer een onge­kend suc­ces. Een spek­ta­kel waar­voor 9 ver­e­ni­gin­gen met 167 zwem­mers zich had­den inge­schre­ven. Onder de bezie­len­de aan­voe­ring van ploeg­lei­der Rob­bert zwom ieder­een van ACZ zo de fina­les in, drie behaal­de uit­ein­de­lijk zelfs het podium!

Deel­ne­mers zwem­men voor­ron­des van 25m en 100m vrij bij de mini­o­ren en 50m en 200m vrij bij de oude­ren, waar­na bij plaat­sing, door de bes­te 5 van iede­re klas­se een 50m of 100m fina­le wordt gezwom­men. Juni­o­ren en ouder zwem­men in de voor­ron­des op basis van inschrijf­tijd door elkaar. Zo zwom onze 14-jari­ge Yar­no in de laat­ste serie van de 200m vrij naast iemand van 43 jaar.

De 25m vrij jon­gens mini­o­ren 5 en jon­ger begon al gelijk uit­ste­kend, daar zwom­men Sebas en Thijs gelijk de 2de en 3de tijd met 16.66 en 17.33. Voor alle­bei uiter­aard een dik­ke PR, want hoe­vaak zwem je nu een offi­ci­ë­le 25m vrij?

In de 50m vrij heren (juni­o­ren en seni­o­ren) zwom­men Yar­no, Ave­ry en Vin­ce een pri­ma race in res­pec­tie­ve­lijk 26.59, 30.48 en 32.92 secon­de. Ave­ry en Vin­ce vijl­de zelfs wat van hun oude records (30.52 en 33.06) af. Voor Yar­no ging het nog bij­na mis, aan­van­ke­lijk gedist van­we­ge een te lan­ge onder­wa­ter­fa­se. Al vlot gecor­ri­geerd toen na enke­le sub­tie­le hints van coach Rob­bert de wed­strijd­lei­ding besloot de lijn van 12,5m naar de regle­men­tai­re 15m te verplaatsen.

De 100m vrij mini­o­ren ging ook pri­ma. Sebas en Thijs zwom­men in 1:22.82 en 1:36.39 zich­zelf rich­ting fina­le. Tij­dens het eer­ste keer­punt liep Thijs’ bril half­vol, extra knap om zo nog 3 banen uit te zwemmen.

In de 200m vrij heren zwom Yar­no in 2:05.23 de 3de tijd van de dag in de cate­go­rie van­af 12 jaar (inclu­sief seni­o­ren). 2 weken gele­den zwom Yar­no in Papen­drecht al 2:04.54. Ave­ry zwom met 2:35.12 ruim een minuut van zijn 2 jaar oude record (3:40.73) af. Ook Vin­ce zwom met 2:33.38 een fina­le waar­di­ge tijd!

Zo ston­den ineens ieder­een van ons in de fina­le van de bes­te 5 in hun klas­se! Bij de mini­o­ren 3 en 4 zwom­men Isai, Sebas en Thijs op de 50m vrij zich 1, 2 en 3 in 33.16, 36.55 en 38.35. De hele dag waren deze don­der­ste­nen al net de 3 mus­ke­tiers. In koor in de kan­ti­ne: “Heeft u een schaar?” Voor even syn­chroon in plaats van wed­strijd. Yar­no zwom met 57.62 een nieuw PR en goud op de 100m vrij juni­o­ren 3. Een rui­me secon­de eraf (was 58.90). Vin­ce zwom bij de Juni­o­ren 1 in 1:11.05 net niet het podi­um op. Ave­ry haal­de bij de juni­o­ren 2 ook helaas het podi­um niet. Alle­maal pres­ta­ties om super trots op te zijn!

Het was een gezel­li­ge maar wel war­me dag. In het publiek zelfs sup­port van enke­le ACZ-zwem­mers die zelf niet mee­zwom­men. Ieder­een heeft ont­zet­tend zijn best gedaan! ACZ gaat als een raket! Tot vol­gend jaar!

Sebas en Thijs, 2de en 3de, mini­o­ren 3 en 4.
Yarno, Junioren 3, 1ste plaats.
Yar­no, 1ste plaats, Juni­o­ren 3