ACZ verbreekt records in Jaargangfinales

ACZ verbreekt records in Jaargangfinales

Afge­lo­pen week­end, 11 en 12 febru­a­ri, heb­ben 3 ACZ-top­pers (Lau­ren, Sebas en Thijs) mee mogen doen aan de Jaar­gang­wed­strij­den in Lei­den. De zwem­mers met de snel­ste 18 tij­den per afstand, per jaar­gang  (leef­tijds­groep) van Neder­land mogen uit­ein­de­lijk strij­den voor een podi­um plaats. Wie is de snel­ste mini­or van Nederland?

Ze heb­ben het uit­ste­kend gedaan! Onder de bezie­len­de bege­lei­ding van top­coa­ches Anna en Lin­da (Maris­ka was helaas ziek) zijn 9 PR’s ver­bro­ken en zelfs 5 podi­um­plaat­sen behaald! Pres­ta­ties om abso­luut trots op te zijn. ACZ ging weer als een raket! Het waren super span­nen­de, lan­ge en war­me dagen. Gevuld met het aan­moe­di­gen van trai­nings­maatjes en zwem­vriend­jes, spel­le­tjes spe­len en af en toe stie­kem in het pie­ren­bad­je. Een gek­ke wed­strijd, waar elk jaar de per­soon­lij­ke records om je oren vlie­gen. Waar de bui­ten­ba­nen in eer­de­re series ineens een podi­um opzwem­men. Waar kin­de­ren heel hard zwem­men, soms ook echt héél hard zwem­men. Waar mino­ren­re­cords van Olym­pi­ërs als Mar­rit Steen­ber­gen of Maar­ten van der Weij­den stuk gezwom­men kun­nen worden.

Een jaar­gang­fi­na­le zeg je dus niet zomaar af vond ook de kwak­ke­len­de Lau­ren. Onze Neder­lands kam­pi­oe­ne vlin­der wil­de graag haar titel van vorig jaar ver­de­di­gen, ook dit jaar stond ze als 1ste geplaatst. Al snot­te­rend zwom ze in 2:44.47 toch 2 secon­de van haar PR op de 200m vrij (was 2:46.92) en werd 5de. Als je niet hele­maal fit voelt is dat naast 5de op de 100m vlin­der (1:32.21) en 4de op 200m wis­sel (3:02.91) al een pres­ta­tie op zich. Ze heeft die hal­ve kilo­me­ter gewel­dig gezwom­men. Extra zuur dat ze er voor moest kie­zen om zon­dag niet te star­ten. Ook voor de 400m vrij stond ze als 1ste geplaatst. Ze werd erg gemist door de heren.

Sebas blijkt altijd weer snel­ler te kun­nen. 5 PR’s! De 100m school­slag zou een behoor­lijk kluif gaan wor­den maar ook daar zwom hij zich in 1:41.72 brons, ruim 2 secon­de van zijn oude PR (1:41.72).  Ook 3x brons op de 50m vrij, 100m rug en 100m wis­sel. Op de 100m vrij net geen podi­um plaats. Op de 50m vlin­der nét geen PR, maar in 36.87 wel zilver!

Voor Thijs was dit zijn eer­ste jaar­gang fina­le, mocht op 5 afstan­den mee­doen en zwom gelijk 3 PR’s! In de eer­ste serie 100m rug zwom hij 20! sec van zijn oude record af (1:54.10). In 1:34.33 zwom hij zich tot 8ste van Neder­land. Op de 50m vrij werd hij 7de en ver­scherp­te zijn record van 37.02 naar 36.66. Op de wis­sel zwom hij er 5 secon­de af en zwom zich in 1:38.87 naar de 13de plaats. Op de 100m vrij was hij vol­gens de wed­strijd­lei­ding net iets té scherp weg. Soms heb je pech.

We zijn zoals altijd weer super trots op onze mini­o­ren. Ze heb­ben alle 3 bui­ten­ge­woon goed gepres­teerd. En bij zo’n top­sport­pres­ta­tie hoort uiter­aard een afslui­tend bezoek aan de Mac. Vol­gend jaar weer!

Jaargang finales
Jaargang2
Jaargang3