Medailles bij alle categorieën

Medailles bij alle categorieën

ACZ medail­les bij alle cate­go­rie­ën meerkamp
Zater­dag 19 juni vond dé wed­strijd van het jaar voor de aanloopdiploma’s plaats: de meer­kamp uit­voe­rin­gen. In het mooie Groen­ho­ven­bad in Gou­da zwom­men vijf ACZ-groe­pen in de ver­schil­len­de cate­go­rie­ën. We behaal­den twee­maal GOUD en een­maal ZILVER.

In Cate­go­rie 1 behaal­den we een mooie TWEEDE plaats met:
Eli­ka Mul, Lau­ra Bra­ven­boer, Andri­na Juc­ker, Iza­beau van der Werf, Eryn van Rijs­wijk, May Seven­stern en Hele­my Galva

Dit was heel knap, omdat een aan­tal meis­jes nog maar pas zwemt! Heel goed gedaan van deze groep van Antoi­net­te, die jam­mer genoeg ziek thuis was en er tot haar gro­te teleur­stel­ling daar­om niet bij kon zijn. Antoi­net­te, beterschap!

De negen­de plaats werd in beslag geno­men door de ploeg met:
Sen­na Ver­waal, Merel de Jong, Emma Spek­man en Rosa­lie Ver­schoor die van­we­ge een ploeg van vier met twee pun­ten aftrek moesten stel­len. Anders had­den ze zeven­de geworden!

 

 In Cate­go­rie 2/3 werd EERSTE de ploeg met:
Nina van Rijs­wijk, Rosa­lie Siro­bok­ov, Sabi­ne Bos, Cara Leu­pe, Leti­zia Holst­voogd, Lara Balaya, Tat­ja­na en Nata­scha Okkerse
Het was dui­de­lijk te zien, dat deze mei­den de laat­ste extra getraind had­den met onder ande­re een gezel­li­ge woens­dag­mid­dag droog­trai­ning, geor­ga­ni­seerd door train­ster Syl­vie! Top gedaan meiden!

Een mooie vijf­de plaats behaal­de de ploeg met:

Mary Kis­ters, Lesley-Anne Okker­se, San­dy Cur­vers, Shan­ti Klein­moe­dig, Dhar­ma van Win­kel­hof, Estel­le Holst­voogd, Talitha Lopez en Roxan­ne de Vos

Voor Lesley-Ann en Mary Kis­ters was dit de laat­ste wed­strijd bij de aan­loop­di­plo­ma’s. Zij heb­ben hun onlangs hun bar­ra­cu­dadi­plo­ma gehaald en gaan nu door om hun Age1-diplo­ma te halen en een mooi com­bo neer te zet­ten vol­gend jaar.

 

In Cate­go­rie 4/5 slo­ten de meiden:

Yin­ly Titt, Kya­ra Alexan­der, Sanya van der Kleij, Fem­ke Maer­tens, Esther Lan­ser, Clai­re Lan­ser, Don­na Poot en Kin­scö Biró
hun laat­ste wed­strijd in de aanloopdiploma’s mooi af met een indruk­wek­ken­de uit­voe­ring. De ploeg van AZC zat ze op de hie­len, maar onze mei­den sleep­ten toch het  GOUD  binnen!

Mei­den, heel veel suc­ces op niveau van de wed­strijd­di­plo­ma’s! Dui­men voor diploma’s en limie­ten voor het NK!