ACZ heeft je nodig als jurylid!!

ACZ heeft je nodig als jurylid!!

Bes­te Ouders,

Ben je ook zo trots op de pres­ta­ties van je doch­ter en ACZ in het water? Dan heeft ACZ jou nodig. Om de wed­strij­den moge­lijk te maken zijn er jury­le­den nodig!

Als jury­lid ben je in staat om objec­tief te bepa­len of een figuur goed wordt uit­ge­voerd en daar een waar­de aan te geven. Eind okto­ber start er weer een cur­sus voor Jury­lid M.  Hier leer je hoe je de cij­fers moet ver­wer­ken zoda­nig dat er juis­te uit­sla­gen komen. In drie avon­den ben je in staat dit te doen. De cur­sus wordt gege­ven in Zoetermeer.

Als een van de gro­te­re ver­e­ni­gin­gen mag ACZ ook veel jury­le­den aan­le­ve­ren en daar­om heb­ben we je hulp hard nodig zodat de zwem­sters naar de wed­strij­den kun­nen blij­ven gaan.

Ook is het erg fijn om aan de bad­rand te zit­ten in plaats van op een hete tribune.

Je kunt je aan­mel­den bij een van de trai­ners. Mocht je meer infor­ma­tie wil­len dan kun hoor ik dat graag.

Ik zie je aan­mel­ding graag voor 7 okto­ber tegemoet.

Groe­ten en tot gauw op de cursus!
Patrick Sijben