Goede start KNZB Competitie

Goede start KNZB Competitie

Afge­lo­pen week­end heb­ben we een wed­strijd in de KNZB Com­pe­ti­tie gezwom­men. Er zijn flink wat per­soon­lij­ke records gezwom­men. Na de pro­mo­tie van afge­lo­pen jaar heb­ben we ons goed staan­de gehou­den in de com­pe­ti­tie.  Het resul­taat een mooie mid­den­moot plaats.

Wil je de pre­cie­ze stand weten kijk dan even op de KNZB website.

Met vrien­de­lij­ke groet,

Cor­jan spaans