ACZ-badjas

ACZ-badjas

Er is weer de moge­lijk­heid om een zwar­te bad­jas met groot ACZ-logo op de rug te bestel­len! Tij­dens tech­niek­wed­strij­den en meer­kam­pen is het heer­lijk om tus­sen de figu­ren door warm te blij­ven in een mooie ACZ-bad­jas. Aan­schaf is geheel vrij­wil­lig en niet verplicht.

De kos­ten voor de bad­jas zijn €57,-.
Mail voor 30–10-17  wel­ke maat u wilt heb­ben. — aczsynchro@gmail.com

Pak deze kans! De bad­jas­sen zijn niet altijd verkrijgbaar!