Wie heeft het BESTE idee voor het EINDSHOW THEMA?

Wie heeft het BESTE idee voor het EINDSHOW THEMA?

Bes­te ouders en leden,

Het is nog ver weg, maar op 2 juli 2017 zal de eind­s­how plaats­vin­den. Onze eind­s­how heeft ook dan, zoals ieder jaar, een the­ma nodig. Nu zul­len jul­lie vast ook wel eens heb­ben nage­dacht over een the­ma. Daar­om zijn wij als train­sters benieuwd met wel­ke idee­ën jul­lie komen. Thema’s van de voor­af­gaan­de jaren zijn:
— Michael Jackson,
— Disney,
— Rond de wereld
— Grease
— Fou­te feest
— Car­ri­bean carnaval
— Wereld­ster­ren — Glit­ter en glamour

Denk er in de herfst­va­kan­tie over na.
Wie weet wordt jouw ver­zon­nen the­ma, het the­ma voor de eind­s­how. Hoe leuk zou dat zijn? Ieder­een mag mee ver­zin­nen van aan­lo­pers tot wed­strijd­ni­veau en van recre­ant tot selec­tie. Je hoeft het niet alleen te ver­zin­nen. Je mag natuur­lijk ook over­leg­gen met team­ge­noot­jes of met de papa’s en mama’s, opa’s en oma’s.

DUS…
Kom jij met het bes­te, leuk­ste the­ma voor de eind­s­how? Geef jouw idee dan voor 27 okto­ber door via aczsynchro@gmail.com en wie weet wordt jouw idee wel uit­ge­ko­zen tot the­ma voor de eindshow.

Met vrien­de­lij­ke groet,

namens alle trainsters
Tha­ra Maas