Uitnodiging nieuwjaarsborrel 2017.

Uitnodiging nieuwjaarsborrel 2017.

 

Het bestuur van ACZ wenst alle leden een geluk­kig en spor­tief 2017 toe.

 

Wij nodi­gen leden en vrij­wil­li­gers graag uit om een toast uit te bren­gen op het nieu­we jaar.

 

Onze nieuw­jaars­bor­rel wordt gehou­den op 13 janu­a­ri 2017 in De Blin­kert en begint om 19.00 uur en duurt tot cir­ca 21.00 uur.

 

Tot vrij­dag 13 janu­a­ri 2017!