Balletbeendiploma’s gehaald!

Balletbeendiploma’s gehaald!

Afge­lo­pen zater­dag 4 febru­a­ri was het weer diplo­ma-tijd! Maar liefst acht mei­den heb­ben hun bal­let­been­di­plo­ma gehaald.

Lau­ra Bra­ven­boer:          50 punten
Michel­le Koot:                  49 punten
Estel­le Holst­voogd:         48 punten
Dhar­ma van Win­kel­hof: 47 punten
Tat­ja­na Okker­se:              46 punten
Talitha Lopez:                    46 punten
Nata­scha Okker­se:          46 punten
Sen­na Ver­waal:                45 punten

Maar ook Lara Balya en Roxan­ne de Vos (bei­den 45 pun­ten) scoor­den hoog. Zij had­den bei­den helaas op  één onder­deel een punt tekort om het diplo­ma te mogen mee­ne­men. Zij geven de moed niet op, gaan extra hard trai­nen op dat onder­deel en halen dit diplo­ma onge­twij­feld in mei.