Limietenwedstrijd — Amersfoort

Limietenwedstrijd — Amersfoort

Limie­ten­wed­strijd Regio Mid­west Amersfoort
Ook ging een aan­tal van onze mei­den op bezoek bij regio Mid­west op ver­zoek van de KNZB of voor het beha­len van limie­ten en diplo­ma’s. Diploma’s wer­den er helaas niet gehaald. Maar wel limieten!

Amy van der Well (Juni­or), Fem­ke Maer­tens en Esther Lan­ser (bei­den Age II) heb­ben hun limie­ten binnen!

Alle mei­den deden Bui­ten Mede­din­ging mee.
Kim Schal­len­berg zou bij de Juni­o­ren 1e zijn gewor­den en Mano­lya Yapar 2e.