Plastic flessen voor badpakken

Plastic flessen voor badpakken

Tus­sen­stand: 8 van de 12
De recre­an­ten-com­bo  begon­nen is met het opha­len van lege fles­sen om  sta­tie­geld bij elkaar te spa­ren voor nieu­we bad­pak­ken. Inmid­dels is bad­pak num­mer acht bij elkaar gespaard.

Help mee!
Jul­lie kun­nen mee­hel­pen door lege sta­tie­geld­fles­sen in te leve­ren. Dan heb­ben op tijd voor de bestel­ling het beno­dig­de geld voor de 11 bad­pak­ken en zwembroek!