Trainingen in maart!

Trainingen in maart!

Zater­dag 4 maart (laat­ste zater­dag van de Krokusvakantie)is er  WEL TRAINING.
Dit omdat de trai­ning van zater­dag 25 maart NIET DOORGAAT.

Op zater­dag 25 maart vindt het NJK (Neder­land­se Jeugd­kam­pi­oen­schap­pen) plaats, waar­aan ook een aan­tal mei­den van ACZ deel­neemt. Veel trai­ners zijn hier­door afwe­zig op de trai­ning, omdat ze als ouder of trai­ner mee­gaan naar deze belang­rij­ke wedstrijd.

Wil je onze Juni­o­ren ook in actie zien, noteer deze dag dan in je agen­da. Het NJK vindt plaats bij ZPV Hieronymus:
Zwem­bad De Stok, De Stok 1 in Roosendaal. 

Niet al te ver weg dus. Komt dat zien!!!