Nederlands Kampioenen ACZ gehuldigd op gemeentehuis!

Nederlands Kampioenen ACZ gehuldigd op gemeentehuis!

Don­der­dag 9 febru­a­ri vond de gemeen­te­lij­ke hul­di­ging plaats van de Neder­lands Kam­pi­oe­nen Syn­chroon­zwem­men 2016.

Onder belang­stel­ling van ouders, fami­lie en fans zet­te Wet­hou­der van Sport en Wel­zijn de ACZ-mei­den in het zon­ne­tje: Kim, Floor en Mare Schal­len­berg, Lau­ra en Dion­ne Sij­ben, Mano­lya Yapar, Maria Flo­ren­zi­ni, Gioya en Maga­li Kap­puw, Elif Teke en Eli­ne Penning.