ACZ demonstreert .…. het synchroonzwemmen!

ACZ demonstreert .…. het synchroonzwemmen!

In juli heb­ben mei­den van onze Syn­chroon­af­de­ling twee demon­stra­ties gege­ven. Dit draagt ertoe bij dat wij bij meer mensen/kinderen het syn­chroon­zwem­men bekend maken. Dit werkt z’n vruch­ten af: het nieu­we sei­zoen star­ten we met een behoor­lijk aan­tal proefzwemsters. 

  
In navol­ging van vorig jaar vond de eer­ste demon­stra­tie plaats in Het Pol­der­bad in Stol­wijk bij de Zwem­vier­daag­se. Na de demon­stra­tie hiel­den we een cli­nic. Het was leuk, gezel­lig en droog!
De twee­de demon­stra­tie vond plaats in ons eigen zwem­bad bij onze eigen ver­e­ni­ging, maar dan bij de afde­ling Ele­men­tair, na het diplomazwemmen.

Hes­ter zwom haar solo en Maya en Elif lie­ten hun duet zien.

Weet iemand nog een gele­gen­heid om onze mooie sport syn­chroon­zwem­men te demon­stre­ren: stuur dan een mail naar aczsynchro@gmail.com.