Zwem gratis mee tijdens de Week van het Zwemmen!

Zwem gratis mee tijdens de Week van het Zwemmen!

Van maan­dag 18 tot en met vrij­dag 22 sep­tem­ber 2017 orga­ni­seert de Capel­se zwem­ver­e­ni­ging ACZ de ‘Week van het Zwem­men’. Tij­dens deze week kan ieder­een gra­tis mee zwem­men tij­dens de trai­nin­gen van de ver­schil­len­de zwemon­der­de­len: syn­chroon zwem­men, wed­strijd zwem­men, ele­men­tair (diplo­ma) zwem­men of zwem­men voor 50 plus­sers en min­der vali­den. Natuur­lijk wordt de trai­ning aan­ge­past, mee­doen is voor ieder­een mogelijk!

Dus: ben je benieuwd hoe syn­chroon zwem­men gaat? Wil je de vlin­der­slag leren? Of wil je leren snor­ke­len? Kom dan langs bij zwem­bad de Blin­kert (Vale­ri­us­ron­deel 700, 2902 CT Capel­le aan den IJs­sel) en meld je 10 minu­ten voor aan­vang van de trai­ning bij de trai­ners in het zwem­bad. Je bent van har­te welkom!
Kijk hier voor de ver­schil­len­de trainingen:

 

Ma 18 sept 50 Plus 10.30 – 11.30 uur: banen zwem­men en aqua oefeningen
Ma 18 sept Ele­men­tair (diplo­ma) zwemmen 18.00 – 19.00 uur : diplo­ma C en Zwem­vaar­dig­heid 1 t/m 3
19.00 – 20.00 uur: Zwem­vaar­dig­heid 4 t/m 6
Ma 18 sept Wed­strijd zwemmen 19.00 – 20.00 uur : kin­de­ren t/m 12 jaar
20.00 – 21.00 uur:  jon­ge­ren van­af 12 jaar
Di 19 sept Syn­chroon zwemmen 18.00 – 19.30 uur: water trai­ning (met muziek)
19.30 – 20.00 uur: land trai­ning (droog training)
Wo 20 sept 50 Plus 10.30 – 11.15 uur: banen zwem­men en aqua oefeningen
Do 21 sept 50 Plus 10.30 – 11.30 uur: banen zwem­men en aqua oefeningen
Do 21 sept Ele­men­tair (diplo­ma) zwemmen 18.00 – 19.00 uur: dil­plo­ma C, Zwem­vaar­dig­heid 1 t/m 3 én snorkelen
19.00 – 20.00 uur: Zwem­vaar­dig­heid 4 t/m 6
Do 21 sept Wed­strijd zwemmen 20.00 – 21.00 uur ( van­af 12 jaar)
Vr 22 sept Syn­chroon zwemmen 18.00 – 19.30 uur: water trai­ning (met muziek)
Vr 22 sept Wed­strijd zwemmen 19.00 – 20.00 uur  (t/m 12 jaar)
20.00 – 21.00 uur ( van­af 12 jaar)