ALV 26 maart 2020.

ALV 26 maart 2020.

 

Aan alle leden (en/of ouders) van ACZ,

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Don­der­dag 26 maart 2020

Sport­hal de Lijs­ter adres: Lijs­ter­sin­gel 20  2902 JB Capel­le aan den IJssel

Inloop van­af 19:00 uur, start ver­ga­de­ring 19:30 uur

                                                                       

 

Wij nodigen alle leden (en/of hun ouders) van ACZ uit voor de algemene ledenvergadering (ALV). Deze vergadering is van belang voor alle leden. Wij willen u dringend verzoeken even tijd vrij te maken en te komen.

De afdelingscommissies hebben verantwoording afgelegd aan het bestuur doormiddel van een rapportage aan de hand van de punten in het beleidsplan, dit zal worden toegelicht.

Wij vra­gen dan ook om ieder­een die zich kan­di­daat wil stel­len, zich te mel­den bij de voor­zit­ter. Graag uiter­lijk 10 dagen voor de ALV aan­mel­den, zodat er tij­dens de ver­ga­de­ring geko­zen kan­wor­den. Ook voor infor­ma­tie omtrent de func­tie kunt u con­tact opne­men met het dage­lijks bestuur.

Wij reke­nen op u.

Hen­ry van Hulst, voorzitter,

Namens het gehe­le bestuur van ACZ.