Interview Radio Capelle

Interview Radio Capelle

Op 11 april 2021 is de voor­zit­ter van ACZ Wil­le­ke Thoen gein­ter­viewd, door Radio Capelle.

In deze moei­lij­ke tij­den van coro­na, is het tijd om som­mi­ge ver­e­ni­gin­gen beter te leren ken­nen hier in de IJs­sel-Regio.

In IJs­sel-Sport spra­ken wij met Wil­le­ke Thoen, zij is de voor­zit­ster van de Alge­me­ne Capel­se Zwem­ver­e­ni­ging, beter bekend als ACZ, met haar spra­ken wij over haar rol als voor­zit­ster van de Ver­e­ni­ging, over de ver­hui­zing van de Blin­kert naar Aqua­pel­le en over de slui­ting van de zwem­ba­den door de coronacrisis.

Het inter­view is hier terug te luisteren.