Spek de kas van ACZ, bij Jumbo Koperwiek!

Spek de kas van ACZ, bij Jumbo Koperwiek!

Zoals jullie wellicht al weten, organiseert Jumbo Koperwiek een actie waarmee een financiële bijdrage voor onze vereniging bij elkaar kan worden gespaard. De actie heet ‘Spek de kas van je club’ en Jumbo Koperwiek stelt daarvoor een bedrag van € 5.000,- beschikbaar.

Tijdens deze ‘Spek de kas van je Club’ actie ontvangen klanten voor elke € 10,- aan boodschappen een waardepunt. Deze waardepunt kunnen ze in de winkel doneren aan de vereniging van hun keuze.

Hoe meer waardepunten klanten doneren aan onze vereniging, hoe groter het totaalbedrag dat wij ontvangen. En daarmee kunnen wij een waterbestendige headset kopen, waarmee de trainer het water in kan om ook dan verstaanbaar te zijn voor de zwemmers. Deze headset zal beschikbaar zijn voor alle afdelingen van ACZ. Trommel dus zoveel mogelijk mensen op om hun boodschappen bij Jumbo Koperwiek te doen en daarmee de kas van onze club te spekken!

Succes ermee!