SUCCESVOL MEERKAMP IN ALPHEN A/D RIJN

SUCCESVOL MEERKAMP IN ALPHEN A/D RIJN

Succesvol Meerkamp in Alphen a/d Rijn 

Nu is het dan toch ook eens tijd om de pres­ta­ties van onze aan­lo­pers de bena­druk­ken. Zater­dag 2 april stond voor hen weer een meer­kamp op het pro­gram­ma en wat heb­ben ze het goed gedaan! Ook de AGE 1 en AGE 2’ers moch­ten zich weer van hun bes­te kant laten zien.
 
In cate­go­rie 1 wist Julia de maxi­ma­le sco­re van 60 pun­ten te beha­len. Char­lot­te zwom 56 pun­ten bij elkaar. Tani­cha behaal­de 51 pun­ten en Flo­ri­ne 49.
 
In cate­go­rie 2 waren de plek­ken 2 t/m 6 voor ACZ. Lara mis­te net 1 punt­je voor de per­fect sco­re en kreeg van de jury 59 pun­ten in totaal. Tey­a­na behaal­de er 58. Sen­na en Pien waren erg aan elkaar gewaagd en wis­ten er alle­bei 57 bij elkaar te zwem­men. Meis volg­de hen op de voet met 56 punten.
 
In cate­go­rie 3 was de 8e plek voor Jiao­wen met 46 pun­ten, de 10e plek voor Lot­te met 45 pun­ten en de 11e plek voor Sve­va met 44 punten!
 
In cate­go­rie 5 was er een eer­ste plaats voor Are­vik en een 3e plaats voor Lieke.
 
In cate­go­rie 6 stak Cae­les­tes met kop en schou­ders boven de rest uit en dus mocht zij de gou­den medail­le ophalen.
De dames van cate­go­rie 7 heb­ben het ook goed gedaan. Een 5e plaats was er voor Yin­li en een 12e plaats voor Andrina.
 
Bij de Age 1 was het hele­maal feest. De mei­den wis­ten de plek­ken 1 t/m 9 en plek 11 in beslag te nemen. Goud was er voor Fleur, zil­ver voor Floor­tje en brons voor Lau­ren. Cai­lyn werd 4e. Emma, Renee, She­li­na, Anne en Cay­lin res­pec­tie­ve­lijk 5e, 6e, 7e, 8e en 9e. De 11e plek was voor Daria.
 
Ook bij de AGE 2 mocht ACZ op het podi­um ver­schij­nen. Goud was er hier voor Lucie. Zil­ver voor Oli­via. Sen­na en May ein­dig­de net naast het podi­um op plek 4 en 5.
 
De aan­lo­pers gaan zich nu klaar maken voor hun muziek­uit­voe­rin­gen. De AGE 1 en AGE 2 mei­den voor hun NK in juni.
 

Jury­le­den en train­sters bedankt!