Doe mee: Swim4Daniel

Doe mee: Swim4Daniel

Bes­te zwem­mers en vrijwilligers,

Op zon­dag 3 juli 2022 word de Swim4Daniel gezwom­men in de Wijn­ha­ven in het cen­trum van Rot­ter­dam. Het is een bui­ten­wa­ter zwe­m­eve­ne­ment voor het Daniel den Hoed Fonds waar­bij er keus is uit 3 afstan­den, name­lijk 250m, 500m en 1500m. Je zwemt op een unie­ke plek in Rot­ter­dam en bij elke deel­na­me steun je weten­schap­pe­lijk onder­zoek in het Eras­mus MC Kan­ker Insti­tuut. Dit komt door­dat bij elke inschrij­ving een deel van het inschrij­vings­geld word gebruikt voor onderzoek.

Het lijkt mij een heel leuk idee om met een gezel­li­ge groep van ACZ mee te doen aan dit eve­ne­ment. Lijkt het je leuk om mee te doen? Bezoek via deze link de web­si­te voor een goe­desfeer­im­pres­sie, inschrijf­kos­ten, leef­tijds­gren­zen, beno­digd­he­den en de inschrijf­link. Ik heb voor elke afstand een ACZ team gemaakt, we halen dan geza­men­lijk als club geld op voor dit goe­de doel. Bij de inschrij­ving kunt u dan kie­zen om zich bij het team in te schrij­ven, de naam van het team is ACZ – (de afstand).

Klik hier voor meer info!

De acti­vi­tei­ten­com­mis­sie

In het kort:

Wat? Swim4Daniel
Wie? Alle afde­lin­gen van ACZ

Waar? Rot­ter­dam Wijn­ha­ven

Wanneer? Zon­dag 3 juli

Hoe­laat? 250m en 500m bei­de om 12:00 /
1500m om 13:00