NK wedstrijdzwemmen succes voor jonge ACZ’ers

NK wedstrijdzwemmen succes voor jonge ACZ’ers

CAPELLE/LEIDEN • De drie ‘mini­o­ren’ Lau­ren Stout (9 jaar), Sebas van Dam (8 jaar) en Vin­ce van Dam (11 jaar) heb­ben afge­lo­pen week­ein­de (21 en 22 mei 2022) bij het NK wed­strijd­zwem­men suc­ces geboekt voor de Capel­se zwem­ver­e­ni­ging ACZ.

Dit deden zij bij de Spee­do Jaar­gang­fi­na­les in Lei­den. Dit is voor de jong­ste wed­strijd­zwem­mers, de mini­o­ren, de belang­rijk­ste wed­strijd van het jaar. 

Lau­ren en Sebas moch­ten bei­den op vijf afstan­den aan de start ver­schij­nen en Vin­ce zelfs op zes afstan­den. En dat deden zij niet onverdienstelijk. 

Lau­ren werd Neder­lands kam­pi­oen op de 50 meter vlin­der­slag en behaal­de het brons op de 100 meter wis­sel­slag. Een mooie pres­ta­tie, gezien het feit dat zij de klein­ste van het hele deel­ne­mers­veld was in haar cate­go­rie. Daar­naast werd zij nipt 4e op de 100 meter vrije slag, 7e op de 100 meter rug­slag en 9e op de 50 meter vrije slag.

Sebas behaal­de het zil­ver op de 100 meter rug­slag, wat ont­zet­tend knap is, omdat hij in zijn cate­go­rie ook tegen jon­gens van een jaar ouder zwom. En ook op de ande­re afstan­den behaal­de hij mooie resul­ta­ten met op de 50 meter vlin­der­slag en op de 100 meter wis­sel­slag een 6e plek. Op de 100 meter vrije slag werd hij 7e en op de 50 meter vrije slag behaal­de hij een mooie 8e plek. 

Vin­ce moest kei­hard knok­ken in een zeer sterk deel­ne­mers­veld, maar hij deed dit met ver­ve. Ondanks het feit dat hij geen podi­um­plek wist te beha­len, mag hij zeker trots zijn op zich­zelf. Hij haal­de een mooie 5e plek op de 100 meter vlin­der­slag en een 7e plek op de 400 meter vrije slag. Zowel op de 200 meter wis­sel­slag als op de 100 meter rug­slag werd hij 8e. Op de 200 meter vrije slag luk­te het hem beslag te leg­gen op de 9e plek en op de 100 meter school­slag ein­dig­de hij als 15e.

Al met al was het een geslaagd NK voor de mini­o­ren van ACZ, afge­slo­ten met goud en brons voor Lau­ren en zil­ver voor Sebas.

Bron: IJs­sel en Lekstreek