Sfeerimpressie Arnsberg 2022

Sfeerimpressie Arnsberg 2022

Ploeg­lei­ders, zwem­mers, vrij­wil­li­gers, keu­ken­staf, foto­gra­ven, moti­va­tors en ieder­een die erbij was; bedankt voor de gezel­lig­heid, het enorm leu­ke week­end wat we gehad heb­ben en de waan­zin­ni­ge pres­ta­ties die we heb­ben behaald! Hier­on­der een sfeer­im­pres­sie!

Tot vol­gend jaar!